Z powodu uszkodzonego kabla telefonicznego

telefon do Przychodni „WAMED” w Jedwabnie 602 694 399