W Urzędzie Gminy w Jedwabnie zostały wręczone nagrody  sportowe, młodym i uzdolnionym sportowcom z terenu gminy Jedwabno. Otrzymali je za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2018 . Nagrody wręczył wójt Sławomir Ambroziak. 

Na stypendia z budżetu gminy przeznaczono w tym roku 6 tys. zł.

Czterech najlepszych sportowców z terenu z gminy Jedwabno doczekało się wyróżnień za sukcesy w 2018 roku. Z rąk wójta Sławomira Ambroziaka odebrali nagrody w dowód uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu kultury fizycznej w gminie.

Wybitni sportowcy uhonorowani zostali podczas spotkania w urzędzie gminy. Aby stać się posiadaczami tych wyróżnień, sportowcy musieli wykazać się osiągnięciem od pierwszego do trzeciego miejsca indywidualnie lub drużynowo we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Wójt Sławomir Ambroziak życzył wielu sukcesów zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu, ducha sportowej walki, ale i zachowania zasad gry fair play.