W dniu 9 października 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica zorganizowało dla mieszkańców gminy wyjazd do teatru im. Jaracza w Olsztynie na spektakl pt. „Wszystko w rodzinie”.  Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Gminę Jedwabno w ramach projektu „Sprzątamy Rekownicę i okolice”, który uczestniczył w  Konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Zapobiegania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2019. W wyjeździe uczestniczyło 36 osób, głównie mieszkańców Rekownicy, ale i z innych wsi w gminie było kilka osób. Uczestnicy wyjazdu świetnie się bawili, komedia „Wszystko w rodzinie” autorstwa Raya Cooneya wszystkich niezmiernie rozśmieszyła, głośnym wybuchom śmiechu nie było końca. Integralną częścią projektu było sprzątanie naszej wsi, jakie odbywa się tutaj corocznie latem