Zagrożenie suszą na terenie Gminy Jedwabno.

Informuje, że z opublikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 8 raportu z monitoringu suszy rolniczej za okres od 1 czerwca do 31 lipca wynika, że na terenie gminy Jedwabno wystąpiło zagrożenie suszą rolniczą w uprawach kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/281703