Mieszkańcy i goście Sołectwa Lipniki z inicjatywy Pani Sołtys Haliny Jaśniewicz wzięli udział w cyklu warsztatów „Nasze Mazury” podczas, których poznawali najciekawsze atrakcje Mazur. Podsumowaniem ich wysiłku była wycieczka krajoznawcza, która obejmowała rejs statkiem jeziorem Bełdany z Rucianego – Nida do pradawnej wioski Galindów. Część kosztów zadania pokryte zostało w ramach realizacji funduszu sołeckiego Lipniki na rok 2019.