SUPERKORMORANY 2018 zostały rozdane!

26 stycznia 2019 r. odbyła się 13 edycja Gali „Kormorany 2018” przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, której celem jest podziękowanie ludziom dobrej woli za szczodre serca, bezinteresowną pomoc i wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i charytatywnych podejmowanych na rzecz Gminy Jedwabno.

W tym roku Kapituła „Kormoranów 2018” ustanowiła nagrody „Superkormoran 2018” w pięciu kategoriach: Sponsor, Wspierający Działania Kulturalne, Sołectwo i Wolontariusz oraz nowa kategoria „Jedwabno w literaturze” a także osiem  podziękowań specjalnych wyróżnionych statuetką „Kormoran 2018”.

Gala Kormoranów rozpoczęła się krótkim występem wokalnym w wykonaniu Katarzyny Ciak przy akompaniamencie Arkadiusza Górskiego- gitara. Następnie Pani Elżbieta Brzóska – Przewodnicząca Rady Gminy w Jedwabnie, wręczyła wyróżnienia specjalne  za czynną współpracę przy organizacji imprez okolicznościowych w Gminie Jedwabno oraz za dotychczasowy bezinteresowny wkład  pracy.  W tym gronie znaleźli się :  Pani Dorota i Marcin Spilkowscy, Joanna Gawryszewska, Jan Hamera, Ochotnicze Straże Pożarne w Jedwabnie, Burdągu i Szuci, a także Wolontariat Przytuliska.  Kolejnym etapem naszej Gali były  podziękowania tym, którzy pozytywnie usposobieni wyrażają chęć niesienia bezinteresownej pomocy wszelkim działaniom w Gminie Jedwabno, a nie zostali nominowani do nagrody „Superkormoran 2018”.

Pierwsza nagrodzoną kategoria jest kategoria Sponsor.

Kategoria Sponsor określa osoby i instytucje, które finansowo wspierały imprezy kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie oraz inne działania podejmowane na rzecz Gminy Jedwabno. Kapituła „Kormorany 2018” nominowała w tej kategorii następujące podmioty:

–  Pan Marek i Grzegorz Fesnak- Mazurskie Grzybki

– Pan Piotr Cichy- Pyrys-Bud

– Pan Henryk Słowikowski- Falco

– Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnie

– Państwo Romana i Stanisław Gnoza- Skład Budowlany Stan- Bud

Nagrodę „SUPERKORMORAN 2018” otrzymali Pan Marek i Grzegorz Fesnak i firma Mazurskie Grzybki Spółka z o.o. Przetwórstwo Runa Leśnego.

Kategoria Wspierający Działania Kulturalne określa osoby bądź instytucje , które podejmują lub pomagają przy organizacji imprez na rzecz upowszechniania kultury w Gminie Jedwabno oraz promują jej pozytywny wizerunek poza granicami. Nominacje w tej kategorii otrzymali:

– Pani Henryka Budna

– Pani Barbara Gnoza

– Grupa Niepokonani

– Pan Mariusz Dobrzyński Zespół Szkól w Jedwabnie

–  Pani Wioleta Wojciechowska- Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie

Nagrodę „SUPERKORMORAN 2018” otrzymała Pani Wioleta Wojciechowska i Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie, który mimo wielu przeszkód przyczynił się do promocji Gminy Jedwabno nie tylko na niwie lokalnej, ale i ogólnopolskiej.

Kategoria Sołectwo określa samorząd sołecki ,wyróżniający się jakością i ilością organizowanych imprez,realizacją projektów współfinansowanych przez Gminę Jedwabno lub Urząd Marszałkowski oraz ulepszający zaplecze kulturalno-rekreacyjne dla swoich mieszkańców. Kapituła w tej kategorii nominowała następujące Sołectwa:

– Sołectwo Dłużek – Pan Sołtys Piotr Bera

– Sołectwo Lipniki – Pani Sołtys Halina Jaśniewicz

– Sołectwo Kot- Pan Piotr Raniszewski

– Sołectwo Rekownica – Pan Sołtys Stanisław Kaczmarczyk

– Sołectwo Burdąg – Pani Magda Gąsiorowska.

Nagrodę „SUPERKORMORAN 2018” zdobyły Sołectwa Burdąg i Rekownica za organizowanie od wielu lat oryginalnych letnich festynów sołeckich,całorocznej działalności  bogatej w warsztaty, imprezy okolicznościowe oraz współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie.

Następnie zostały wyczytane nominacje w kategorii Wolontariusz czyli osoby, które znaczną część swojego wolnego czasu poświęcają na opiekę nad zwierzętami, biorą czynny udział w kreowaniu pracy Przytuliska w Jedwabnie oraz przy realizacji działań wynikających z Kalendarza Imprez Gminy Jedwabno. Nominacje do nagrody w kategorii WOLONTARIUSZ otrzymały Panie:

– Pani Małgorzata Bera

– Pani Sylwia Głażewska

– Pani Agata Kacprzycka

– Pani Ewa Rusinowska

– Pani Agata Teske

– Pani Gabriela Dobrzyńska

– Pani Natalia Gorząch

– Pani Julia Grabowska

– Pani Julia Gruber

– Pani Malwina Jankowska

– Pani Małgorzata Kalinowska

– Pani Dominika Kazimierczyk

– Pani Małgorzata Lewczuk

– Pani Ewa Nowosielska

– Pani Natalia Nowosielska

– Pani Wiktoria Pietroniuk

– Pani Gabriela Teske

Nagrodę „SUPERKORMORAN 2018” otrzymała Pani Małgorzata Kalinowska,która uczestniczy przy realizacji wielu lokalnych wydarzeń charytatywnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W tym roku Kapituła „Kormorany 2018” wprowadziła podobnie jak w roku ubiegłym nową kategorię:

„Jedwabno w literaturze”. W tej kategorii Kapituła „Kormoranów 2018” pragnie wyróżnić autorów książek opowiadających o Jedwabnie, Gminie Jedwabno lub urodzonych w Jedwabnie oraz o ludziach żyjących tu zarówno w latach ubiegłych jak i teraźniejszych.

A o to nominacje w tej kategorii:

– Pani Iwona Ray

– Pan Roman Kuśmierczyk

– Pani Wioletta Sawicka

– Pan Leszek Mierzejewski

– Pani Krystyna Królikowska

– Pan Jerzy Woźniak

Nagrodę „Superkormorana 2018” otrzymała Pani Wioletta Sawicka, która jest autorką dwóch wyjątkowych książek pt. „Wyspy szczęśliwe” oraz „Czas próby”. Bohaterką tych  wyjątkowych książek które skradły serca mieszkańców naszej Gminy jest Pani Marta Matyszewska- mieszkanka Burdąga, która również otrzymała statuetkę „Kormorana 2018” i specjalne wyróżnienie za chęć podzielenia się z nami swoimi przeżyciami podczas II wojny światowej.

Po konkursowych emocjach Pan Jerzy Pałasz –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zaprosił na niezwykły koncert „Elvis na bis”  w wykonaniu Mirka Deredas który na długo pozostanie w pamięci słuchaczy wypełniających salę widowiskową domu kultury. Po koncercie uczestnicy Gali zaproszeni zostali również do obejrzenia przygotowanej wystawy prac malarskich „Czarny Piec 2018”.

Nad całością Gali „Kormorany 2018” panowała i pięknie poprowadziła Pani Katarzyna Ciak, sprawiając aby wydłużający się czas upłynął w atmosferze dobrej zabawy i miłych wrażeń.

Materiał: GOK Jedwabno