Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. Na oferty czekamy do dnia 14 stycznia 2019 roku do godziny 15:30.

Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Jedwabnie w sekretariacie, pokój nr 20 oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedwabnie oraz poniżej