W naszej lokalnej telewizji kolejny materiał filmowy. Tym razem poruszamy tematykę realizacji zadań w ramach gminnego funduszu sołeckiego. Materiał do obejrzenia w zakładce TV Jedwabno, pod linkiem:
http://jedwabno.kopernik.tv/2704,fundusz-solecki-w-gminie-jedwabno
Nowe place zabaw, wiaty integracyjne, lampy solarne – to przykłady inwestycji ze środków funduszu sołeckiego w gminie Jedwabno. „Tak prężnie działające sołectwa to przede wszystkim zasługa samych sołtysów, gdyż są bardzo zaangażowani w funkcjonowanie funduszu sołeckiego” – podkreśla Jolanta Drężek, Sekretarz Gminy Jedwabno.
„W tym roku z funduszu sołeckiego zrobiliśmy ławeczki i stoły, dorzuciliśmy jeszcze lampy oświetleniowe wzdłuż alei, mamy tą całą aleję już oświetloną. Więc wieczorami można chodzić bez strachu i romantyczne spacery sobie urządzać” – mówi Piotr Bera, Sołtys sołectwa Dłużek. „Ponieważ nie mamy świetlicy – mamy ten plac i jest ta wiata – miejsce spotkań, zebrań, podejrzewam, że na pewno randek” – dodaje Marzena Orczyk, Sołtys sołectwa Brajniki.
W gminie Jedwabno fundusz sołecki działa od 2010 roku. To środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców. O wydaniu kwoty otrzymanej z funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy, którzy dyskutują o swoich potrzebach na zebraniach wiejskich.
W 2017 roku z funduszu sołeckiego w gminie Jedwabno wydano ponad 275 tysięcy złotych. „Celem funduszu jest realizacja przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców. Kwota tego funduszu jest uzależniona od liczby mieszkańców” – przypomina Sekretarz Gminy Jolanta Drężek.
Coraz ładniejsze sołectwa to również wielki wkład własny mieszkańców, którzy wspierają wykonanie inwestycji. Najlepszym przykładem jest aleja nad jeziorem w Dłużku z tablicami edukacyjnymi i rzeźbą Smętka z książki Melchiora Wańkowicza.