16 października 2018 r. obchodziliśmy wyjątkowe wydarzenie w gminie Jedwabno.  Otóż swój jubileusz 65-lecia i 50-lecia małżeństwa świętowały trzy pary.
Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Róża i Antoni Granaccy. Natomiast jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili Państwo Zofia i Józef Dawid oraz Państwo Irena i Stanisław Cieślowscy.
Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak w asyście Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyny Koperskiej oraz Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno Elżbiety Brzóska odznaczył małżonków medalami od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Taka uroczystość to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla przybyłych Jubilatów, ich najbliższych i przyjaciół, ale też i dla władz samorządowych. Przy symbolicznej lampce szampana i poczęstunku oraz po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto Lat” nie zabrakło toastów, życzeń, wspomnień i pamiątkowych zdjęć.
Państwo Zofia i Józef Dawid doczekali się 7 dzieci, 8 wnuków i 1 prawnuka. Państwo Irena i Stanisław Cieślowscy mogą pochwalić się 4 dzieci, 11 wnuków i 4 prawnukami. Państwo Róża i Antoni Granaccy mają 2 dzieci, 5 wnuków, 2 prawnuków.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa w gminie Jedwabno w tym roku obchodzić będzie jeszcze jedna para, Państwo Teodoria i Stanisław Grabowscy z Waplewa.
Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje, życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych wspólnych lat życia.
Za oprawę muzyczną przedsięwzięcia dziękujemy Katarzynie Ciak i Arkadiuszowi Górskiemu z duetu „Happiness Is Easy”.