15 października 2018 r. Zespół Szkół w Jedwabnie rozpoczął realizację projektu pn. „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Jedwabno”. Pierwsze zajęcia dzieci mają za sobą.
W ramach przedsięwzięcia na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie odbędą się zajęcia teatralne, muzyczne, przyrodnicze oraz w zajęcia robotyki. Zajęcia teatralne pozwalają odkrywać i rozwijać predyspozycje i uzdolnienia dzieci. Kształtują wyobraźnię, zachęcają do twórczego samodzielnego działania. Rozwijają pamięć, koncentrację, uczą współdziałania z innymi, zwiększają poczucie własnej wartości. Zajęcia z robotyki uczą logicznego myślenia, rozwijają wyobraźnię, kreatywność. Zajęcia muzyczne uwrażliwiają, umożliwiają wyrażanie emocji, rozwijają myślenie twórcze i kreatywność. Zajęcia przyrodnicze pozwolą dzieciom zdobyć wiedzę o otaczającym je świecie. Zajęcia rozwijają ciekawość świata, uczą logicznego myślenia, zachęcają do eksperymentowania. Uzupełnieniem zajęć będą zajęcia wyjazdowe w formie wycieczek (do Centrum Nauki Kopernik  i do ZOO w Warszawie oraz do Teatru Lalek i Filharmonii w Olsztynie). W realizację projektu będą włączeni również rodzice i nauczyciele.
Dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu powiększony zostanie plac zabaw oraz zakupiony sprzęt i pomoce do prowadzenia dodatkowych zajęć.
Wartość projektu, realizowanego do czerwca 2020 r., wyniesie 424.405,03 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 360.738,19 zł.