Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  w ramach realizowanego projektu „Aktywny Obywatel – Lokalny Obywatel” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu na szkolenie nt. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz działań sprzyjających aktywizacji obywatelskiej i wzrostowi partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Edukacja w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Szkolenie odbędzie się w dniu 15 października br. o godz. 9.00 w Centrum Kreatywności Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności  w Jerutkach.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  prosimy o zgłaszanie się  drogą elektroniczną: [email protected] lub telefonicznie 89 625 43 37, 784 556 520  do dnia 10 października 2018 r.