Kolejna wspaniała informacja z zakresu rozwoju inwestycyjnego Gminy Jedwabno!
W dniu dzisiejszym 27 września 2018 r. Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały”.
W ramach inwestycji powstanie 7 km nowego wodociągu wraz z 53 hydrantami nadziemnymi. Budowa wodociągu obejmie całą miejscowość Warchały, począwszy od plaży nad jeziorem Świętajno do hotelu oraz istniejące zabudowania rekreacyjne znajdujące się w okolicach jeziora Brajnickiego i Warchały.
Zadanie ma na celu m. in. ochronę wód w trzech jeziorach: Świętajno, Brajnickim i Warchały. Poziom wody w tych jeziorach w ostanim czasie znacznie zmalał. Osuszanie się jezior spowodowane jest korzystaniem ze studni głębinowych przez mieszkańców, letników, pensjonaty i hotel w miejscowości Warchały.
Realizacja inwestycji dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Koszt realizacji inwestycji to 1 466 135,04 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 1 013 182,75 zł.