Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza do udziału w darmowych szkoleniach ,,Aktywizacja-reintegracja!” dla osób bezrobotnych  zarejestrowanych w urzędzie pracy, które chciałyby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym zakończonym 3-miesięcznym stażem zawodowym. Uczestnicy projektu otrzymują stypendium stażowe (997,40 zł netto) oraz stypendium szkoleniowe ( 638,34 netto).
Zachęcamy do współpracy i zapoznaniem się z tematem.