Urząd Gminy w Jedwabnie poszukuje pracownika w charakterze stażysty, zatrudnionego ze środków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy.
Osoba ubiegająca się o staż musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, pok. 20.