18 czerwca 2018 r. ruszyły prace polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1474 N Burdąg – Nowy Dwór. Inwestycja pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474 N odc. Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 do 25+410″ realizowana jest przez Powiat Szczycieński.
Zadanie realizowane na terenie gminy Jedwabno polega na wylaniu nawierzchni bitumicznej oraz pobocza żwirowego na całej długości drogi od skrzyżowania w miejscowości Burdąg do miejscowości Nowy Dwór. Ponadto w Burdągu od skrzyżowania do końca miejscowości, w kierunku Nowego Dworu, wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej.
Termin wykonania inwestycji to 30 września 2018 r.