Wójt Gminy Jedwabno zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2012 roku.

Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Jedwabnie zgodnie z załączonym formularzem konsultacji do dnia 6 maraca 2012 roku.

Pliki do pobrania:

 

  1. projekt ? Programu opieki nad nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2012 roku?.
  2. Formularz konsultacji do projektu.