9 maja 2018 r. Gmina Jedwabno podpisała umowy z wykonawcami wybranymi w przetargu nieograniczonym na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w Brajnikach wraz z wymianą instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku Stacji Uzdatniania Wody w Witowie. To bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju lokalnego inwestycja. W ramach zadania w miejscowości Brajniki powstanie 11 kilometrów nowego wodociągu, zmodernizowana zostanie również istniejąca hydrofornia w Witowie.

Inwestycja realizowana będzie przez dwie firmy: Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, która zajmie się wymianą instalacji uzdatniania wody w istniejącym budynku Stacji Uzdatniania Wody w Witowie oraz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Dariusz Nalewajk z Ostrołęki, które wybuduje sieć wodociągową Witowo – Brajniki.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość inwestycji wyniesie 3.024.727,44 zł, z tego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi 2.202.335,10 zł.