Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie informuje, że Szkoła Podstawowa w Jedwabnie otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica”.
Zgodnie z wnioskiem zostaną zakupione dwa monitory interaktywne. Koszt całkowity zakupu pomocy 17 500 zł  w tym dofinansowanie z programu 14 000 zł i 3 500 zł wkład własny organu prowadzącego – Gminy Jedwabno.