9 maja 2018 r. w Jedwabnie miało miejsce niebezpieczne wydarzenie. Otóż na działce sąsiadującej bezpośrednio z cmentarzem wybuchł pożar. Z ustaleń wynika, że ogień wzniecony został poprzez wyrzucony z terenu cmentarza za ogrodzenie znicz. Tak lekkomyślne działanie mogło być zaczątkiem większej tragedii, bo ogień kierował się w stronę nagrobków.
Na zdjęciach wykonanych już po pożarze widać dokładnie ilość śmieci, w dużej ilości zniczy, które wyrzucane są przez ogrodzenie na teren sąsiedniej działki.
Zwracamy się do użytkowników cmentarza o korzystanie z pojemników na śmieci ustawionych przy bramie głównej.