Akademia Liderów Zmiany

Przywództwo i rozwój w małych wspólnotach lokalnych

Zapraszamy do udziału w programie rozwojowym Akademia Liderów Zmiany. Program skierowany jest do liderów małych wspólnot lokalnych na obszarach wiejskich: sołtysów, członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, wiejskich klubów sportowych, OSP, przewodniczących kół gospodyń wiejskich i innych grup nieformalnych, duszpasterzy oraz innych aktywnych działaczy społecznych.
Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji zadania: Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu.

Termin zgłaszania osób chętnych do udziału w programie został wydłużony do 20 maja 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://alefundacja.pl/akademia-liderow-zmiany/