W sobotę 5 maja 2018 r. mieszkańcy Lipnik sprzątali swoją miejscowość w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę!”.

„Zostały oczyszczone głównie pobocza dróg dojazdowych do Lipnik. Mamy nadzieję, że nasza praca zostanie uszanowana przez ludzi wyrzucających te śmieci. Zrobiliśmy to z myślą o środowisku.” – komentuje organizator akcji Mateusz Arbatowski.

Wspólne sprzątanie rozpoczęło się po godzinie 14:00, a zakończyło wspólnym ogniskiem, które na pewno przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności. Akcja przede wszystkim uświadomiła ludziom problemy związane w ochroną środowiska.

Organizatorzy serdeczne dziękują wszystkim tym, którzy nie bali się wyjść z domów i bez, których ta akcja nie mogłaby dojść do skutku:

Sołtys Sołectwa Lipniki Pani Halinie Jaśniewicz, Radnej Pani Iwonie Arbatowskiej z synem Krystianem, Pani Małgorzacie Bołkrowic, Kubie, Michałowi i Otylce Bołkrowic, Pani Renacie Kosiak z córeczkami Wiktorii i Agatce, Pani Agnieszce Wanowicz, Pani Iwonie Żórkowskiej i Pani Danucie Pietrzak.