W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2017.1295 t.j.) od 1 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny.
W związku z powyższym wszelkie szkody spowodowane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych należy składać pisemnie na formularzu wniosku do Wójta Gminy Jedwabno.
Szacowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy tj. sołtysa, zarządcy lub dzierżawcy koła łowieckiego oraz właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

ZAŁĄCZNIKI: