Więcej informacji: http://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/1924-samorzad-wojewodztwa-poszukuje-regionalnej-pamiatki