23 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo”. Urząd Marszałkowski reprezentowała Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” polegać będzie na wybudowaniu świetlicy w Waplewie, która służyć będzie lokalnej społeczności, ale także turystom zamieszkującym okolicę i mieszkańcom terenu LGD, do podejmowania działań edukacyjnych, integracyjnych, kulturalnych, wzmacniających potencjał społeczny. Architektura budynku świetlicy wzbogacona została o innowacyjne elementy – mur pruski oraz elementy drewniane, w sposób nawiązujący do przekazów i zdjęć historycznych ukazujących dawne budownictwo tego regionu.

Ważnym elementem projektu jest utworzenie w świetlicy w Waplewie „Muzeum Szlaku Tatarskiego”. Muzeum będzie doskonałym obiektem przyciągającym turystów, a jednocześnie dzięki jego działalności zachowane zostanie i ukazane szerszej publiczności dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze okolicy. Waplewo jest wsią, którą przecina biegnący lasami, w okolicach jezior mazurskich, historyczny Tatarski Szlak. W dalekiej przeszłości było bogatą i ludną wsią, założoną już w czasach krzyżackich. Waplewo znajdowało się wówczas na ważnym szlaku drogowym, nazwanym potem Tatarskim Szlakiem, który biegnie od Olsztynka, lasami przez okolice Kurek, Czarnego Pieca, Dłużka, Małszewa, Rutek i kieruje się do miejscowości Waplewo. Wtargnięcie jadących tym szlakiem Tatarów do Waplewa w 1656 r. wiąże się z dokonaniem przez nich zniszczeń we wsi, spaleniem karczmy i wzięciem mieszkańców w jasyr. Ponadto ucierpiały okoliczne wsie. Od tej pory ten szlak drogowy nazwano „Tatarskim Szlakiem”. Muzeum Szlaku Tatarskiego będzie wyjątkowym miejscem na skalę całego regionu.

Kwota dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 134.126,00 zł. 

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” realizowane w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.