Tak jak zapowiadaliśmy Państwu jesienią, w najbliższym czasie nowe znaki kierunkowe staną przy drogach gminnych i powiatowych w Burdągu, Małszewie, Brajnikach i Waplewie. Tym samym oznakowane zostaną dojazdy do zabudowań mieszkańców, którzy zamieszkują na koloniach tych miejscowości.
Jest to działanie mające na celu poprawę wizerunkową miejscowości na terenie gminy, ale nieodłącznie jest ono związane z poprawą bezpieczeństwa jej na terenie. Dzięki tak widocznym znakom problemów z odnalezieniem adresów nie powinni mieć zarówno turyści, jak i służby, dla których łatwość identyfikacji adresów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia (dojazd karetek), zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (dojazd policji, straży pożarnej), a także właściwej obsługi posesji przez służby komunalne (dojazd śmieciarki, pojazdów obsługi sieci wodno – kanalizacyjnych).
Ponadto uszczelniamy mapę oznakowań w Jedwabnie, Nartach i Warchałach, gdzie znaki takie stanęły w połowie roku 2017.