Gmina Jedwabno zakończyła realizację inwestycji w Witowie, polegającej na budowie sieci wodociągowej. W rezultacie powstało 800 m nowej sieci wodociągowej, niezbędnej mieszkańcom.
Prace wykonała firma Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. ze Szczytna. Realizacja inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).
Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej, Gmina Jedwabno w Witowie realizować będzie projekt „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem zadania jest budowa nowej drogi od drogi powiatowej Nowy Dwór – Burdąg do miejscowości Witowo (bloki). Droga ta jest zlokalizowana na działce nr 110 w miejscowości Witowo. Łącznie powstanie 825 m nowej drogi.