Kolejna wspaniała informacja na koniec 2017 roku, to zakończenie budowy chodnika wraz z montażem słupów oświetleniowych na ul. Leśnej w Jedwabnie.
Inwestycja została zrealizowana ze środków finansowych Gminy Jedwabno w kwocie 99.838,56 zł. Budowę bardzo prężnie przeprowadziła firma „OLENDER” Tomasz Olender ze Szczytna.
Inwestycja bardzo potrzebna, zarówno dla pieszych jak i kierowców, wpłynie z pewnością na  poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.