W ostatnim czasie Gmina Jedwabno zakończyła kolejny etap prac porządkowych dotyczący cmentarzy na jej terenie.

Wszystko rozpoczęło się w roku 2015, kiedy to przeprowadzono pierwszą inwentaryzację cmentarzy w gminie oraz utworzono Grobnet – Interaktywny System Cmentarzy. Dwa lata później przeprowadzono inwentaryzacje pozostałych cmentarzy z terenu gminy Jedwabno, które również znalazły się w tym systemie. Dzięki temu możemy w bardzo łatwy sposób wyszukać czy zlokalizować groby zmarłych korzystając z internetowego systemu. Mapy w Internecie są na bieżąco aktualizowane. O wirtualnym świecie cmentarzy na terenie gminy piszemy tutaj:

Dla ułatwienia orientacji osób, które odwiedzają groby zmarłych, teren Cmentarza gminno-parafialnego w Jedwabnie podzielony został na kwatery, dodatkowo oznaczone symbolami. Litery oznaczają cmentarz komunalny (kwatera A, B, C, D, E), natomiast liczby – cmentarz parafialny (kwatera 1, 2, 3, 4, 5). W kwietniu 2017 roku Gmina Jedwabno oddała do użytku nową część cmentarza (kwatera E). Ponadto wytyczono dodatkowe alejki ułatwiające poruszanie się pomiędzy kwaterami oraz wydzielono miejsce na urny.

Należy również zauważyć, że uporządkowane zostały wszelkie sprawy formalno-prawne związane z przeznaczeniem gruntów pod kolejne sektory dla grobów na Cmentarzu w Jedwabnie.