20 września 2017 r. Gmina Jedwabno podpisała umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych) na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witowo gm. Jedwabno”.

Na jej podstawie Gmina Jedwabno otrzyma 100% dofinansowania kosztu wykonania robót budowlanych wodociągu w Witowie, stanowiące kosztorysową wartość wykonania zadania. W rezultacie powstanie 800 m nowej sieci wodociągowej, niezbędnej naszym mieszkańcom.

W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na wykonanie ww. robót, a jego wynik poznamy po 6 października 2017 r.

To nie koniec inwestycji w tej części gminy Jedwabno. Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej w Witowie Gmina Jedwabno realizować będzie projekt „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem tego zadania jest budowa nowej drogi od drogi powiatowej Nowy Dwór – Burdąg do miejscowości Witowo (bloki). Droga ta jest zlokalizowana na działce nr 110 w miejscowości Witowo. Łącznie powstanie 825 m nowej drogi. Zadanie to będzie realizowane zaraz po zakończeniu budowy sieci wodociągowej w Witowie.