Irena Cytruk, wieloletni kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie, po odejściu na emeryturę dotychczasowej Dyrektor Danuty Orzołek, 18 września 2017 r. została powołana na pełniącą obowiązki Dyrektor jednostki.

Irena Cytruk związana jest z biblioteką w Jedwabnie od ponad trzydziestu lat. Przez ten czas pracowała na stanowisku kustosza.

To duże wyzwanie, gdyż biblioteka w Jedwabnie posiada już ugruntowane bardzo wysokie miejsce wśród bibliotek w regionie. Wynik czytelnictwa jest tutaj najwyższy wśród bibliotek w województwie. W 2016 r. przekroczył niemal dwukrotnie średnią naszego regionu.

Duże zainteresowanie czytelników to przede wszystkim zasługa miłej obsługi, ale i bogactwa form realizowanych przez jednostkę. Biblioteka angażuje się w działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz dba o atrakcyjną i różnorodną ofertę kulturalno – oświatową, dostosowaną do jego potrzeb. W bibliotece w Jedwabnie realizowane są stałe formy zajęć i nadal będą one kontynuowane. To właśnie w tym miejscu dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie I, II i III klas Szkoły Podstawowej mają okazję uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach czytelniczych. Regularne spotkania pt. „Relaks z książką” panie bibliotekarki zapewniają również seniorom – pensjonariuszom Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Jedwabnie. Wśród dużej ilości organizowanych inicjatyw na uwagę zasługują spotkania autorskie promujące książki, które już na stałe wpisały się w działalność placówki w Jedwabnie. Biblioteka prowadzi filię w Nowym Dworze oraz osiem punktów bibliotecznych na terenie gminy Jedwabno w miejscowościach: Kot, Lipniki, Małszewo, Burdąg, Burdąg – kolonia, Witowo, Szuć i Dłużek.

„Biblioteka to specyficzne miejsce. Spotykają się tutaj ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, pasjach, ludzie różnych narodowości, przychodzą ludzie ze swoimi problemami, proszą o poradę i zrozumienie” – mówi Pani Irena. „Często trzeba być jak doradca, często jak psycholog, coś pomóc, coś odszukać. W obecnych czasach biblioteka to nie tylko wypożyczalnia księgozbioru. Teraz to centrum informacji. Czasy zmieniają się, zmienia się również oblicze biblioteki i jej charakter.” Pani Irena powtarza, że aby pracować w bibliotece trzeba lubić ludzi, a ona sama lubi i ludzi i książki.

Potencjał biblioteki w Jedwabnie jest ogromny. Jednostka realizuje wiele inicjatyw, ale wiele obszarów jest jeszcze do zagospodarowania. W chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem logo biblioteki, na wygląd którego wpływ mają również odwiedzający czytelnicy. Ponadto prowadzone są rozmowy dotyczące jesiennych zajęć w bibliotece dla osób dorosłych w zakresie zdrowego trybu i stylu życia. Dla najmłodszych natomiast już niebawem rozpoczną się cykliczne zajęcia plastyczne.