Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych

odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 października 2017 r.

 Prosimy o zgłaszanie adresów do 15 września 2017 r.

pod tel. 89/6213045 wew. 20.