Zakończył się cykl zebrań sołeckich w gminie Jedwabno, podczas których mieszkańcy zaplanowali wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Do podziału na poszczególne sołectwa przeznaczona była kwota w wysokości przekraczającej 327 tys. złotych.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców. Celem funduszu jest realizacja zadań i przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Zazwyczaj sołectwa decydują się na przeznaczenie środków na budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz remonty budynków, które służą całej społeczności lokalnej. O wydaniu kwoty otrzymanej z funduszu sołeckiego decydują sami mieszkańcy, którzy dyskutują o tym na zebraniach wiejskich. Zazwyczaj wybierane są najbardziej pilne potrzeby mieszkańców. Wysokość funduszu przypadająca na jedno sołectwo, uzależniona jest przede wszystkim od liczby mieszkańców stałych i czasowych (w odniesieniu do funduszu na rok 2018 – stan na koniec czerwca 2017 r. oraz kwoty dochodów własnych gminy).

Każde z sołectw w gminie Jedwabno na swoje potrzeby w ramach funduszu mogło przeznaczyć określona kwotę. Najwyższa to 50 tys. zł, jaką rozdysponuje sołectwo Jedwabno. Najmniej, nieco ponad 11 tys. zł do dyspozycji ma sołectwo Nowe Borowe i sołectwo Czarny Piec.

Wybór zadań pokazuje potrzeby w poszczególnych wsiach. Okazuje się, że dla niemal połowy najbardziej pilne są te, dotyczące dalszego zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Witowo zainwestuje swoje pieniądze w doposażenie placu sołeckiego, podobnie jak Rekownica, Lipniki, Piduń i Kot. Waplewo przeznaczy swoje środki na ogrodzenie placu wiejskiego, a Brajniki wybudują pomost nad jeziorem Brajnickim.

Niektóre sołectwa (Burdąg, Witowo, Lipniki, Narty) zdecydowały się na zakup namiotów, które użytkowane będą jako zaplecze do realizacji działań kulturalnych i integracyjnych.

Na zakup latarni solarnych swoje pieniądze chcą przeznaczyć mieszkańcy sołectwa Narty (2 lampy), Jedwabno (4) oraz Burdąg, Szuć, Witówko, Dłużek, Lipniki, Nowy Dwór i Kot (po 1 lampie w sołectwie).

Na poprawę bezpieczeństwa swoje środki przeznaczyli mieszkańcy Kota, którzy postanowili zakupić kamery do monitoringu centrum wioski. Małszewo zainwestuje w wiatę przystankową, a Jedwabno zakupi przyczepkę dla lokalnej jednostki straży pożarnej.

Ponadto Jedwabno dofinansuje gminne działania kulturalne, takie jak Festiwal Folklorystyczny w 2018 r. organizowany przez Stowarzyszenie „Tanecznik” oraz uroczystości związane z przyszłorocznymi obchodami Dni Rodziny.

Efekty działań sołectw i Gminy Jedwabno zobaczymy już w przyszłym roku.

 

Zdjęcia z zebrania sołeckiego w Jedwabnie, które odbyło się 4 września 2017 r.