Najnowsza publikacja dotycząca Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Kreatywne perspektywy” dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:

http://warminskomazurskie.polskamultimedialna.pl/media/book/wm2/#/

Informacje o Gminie Jedwabno znajdują się na str. 128.