W niedzielę 18 czerwca 2017 r. kilkunastu mieszkańców Rekownicy uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do wsi partnerskiej Wojciechy w gminie Bartoszyce.

Wieś Wojciechy to społeczność działająca bardzo prężnie, pełna inwencji i pomysłów. Posiadają własny teatr amatorski “Bez spinki” oraz zespół ludowy “Wojcieszanie”. Rekowniczanie zostali przyjęci bardzo gościnnie. Zwiedzili wieś ze szczególnym uwzględnieniem nowo odremontowanej remizy strażackiej oraz zabytkowego kościoła. Podziwiali zaprezentowaną przez zespół sztukę “Moralność Pani Dulskiej” w wykonaniu zespołu “Bez spinki”. Ponadto odbyli wiele inspirujących rozmów, nawiązali kontakty z osobami, które zadeklarowały pomoc w różnych lokalnych przedsięwzięciach w Rekownicy, a przede wszystkim zobaczyli na własne oczy jak prężnie można działać na wsi i co dobrego z tych działań może wyniknąć.

W spotkaniach uczestniczyli: zastępca wójta gminy Bartoszyce pan Bogusław Miluski, kierowniczka Działu Promocji i Pozyskiwania Środków Unijnych pani Renata Tadorowska, koordynator gminny pani Ewa Izdebska, radny Krzysztof Iwański, sołtys Wojciechów pan Andrzej Wierzbicki, kierownik Domu Kultury w Wojciechach pani Monika Dołżycka, ksiądz Jerzy Mika oraz liczni mieszkańcy wsi Wojciechy.

Wizyta zakończyła się wspólnym ogniskiem i grillem. Goście z Rekownicy bardzo dziękują za wspaniałą, serdeczną gościnę. I oczekują na rewizytę mieszkańców Wojciechów w dniu 22 lipca 2017 r. w Rekownicy.

Zadanie, realizowane przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI REKOWNICA, dofinansowane zostało ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich pn. „Wspólnie działamy- więcej wygramy”.