Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabie

informuje o uruchomieniu następujących numerów telefonów:

  • Biuro: 531 779 221
  • Kierownik Terenowy: 501 046 006
  • Obsługa Oczyszczalni Ścieków w Jedwabnie: 531 505 494
  • Obsługa kotłowni (telefon alarmowy całodobowy): 531 347 646