Zgodnie z podjętymi uchwałami, dotyczącymi realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku przez mieszkańców w sołectwach Jedwabno, Lipniki, Dłużek, Nowe Borowe, Kot, Szuć, Witowo i Burdąg, zakupione zostały i zainstalowane lampy solarne oświetlenia ulicznego.

Ogółem w tym roku zakupiono ze środków funduszu sołeckiego i zamontowanych aż 14 lamp. W latach 2016-2017 – łącznie 21 lamp. Nowe lampy przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w/w miejscowości.

Sołectwo Nowe Borowe zakupiło obecnie już piątą lampę. Można powiedzieć, że miejscowość w tej chwili jest oświetlona w 90%. Mieszkańcy rozpoczęli inwestycję od poziomu zerowego w roku 2014, więc doświetlenie miejscowości w tak dużym stopniu jest ich niewątpliwym sukcesem.

Efekty poczynionych przedsięwzięć można obejrzeć na załączonych zdjęciach.