Od stycznia 2012 roku w Urzędzie Gminy Jedwabno funkcjonować będzie stanowisko do obsługi Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  umożliwiające elektroniczną rejestrację działalności gospodarczej.

Projekt pt. ?Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej?, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Celem projektu CEIDG jest umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. ?Jednego Okienka?, z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG jak również udostępnianie informacji o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej przez Internet.

Realizacja projektu CEIDG doprowadzi do usprawnienia procesu rejestracji działalności gospodarczej. Umożliwi rejestrację działalności gospodarczej on-line, a dostęp do CEIDG będzie możliwy z każdego miejsca w Polsce i zagranicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenia dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców. Zostanie, bowiem utworzona centralna informacja o przedsiębiorcach, zawierająca również informacje o udzielonych koncesjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej. Dostęp do ww. informacji będzie możliwy za pomocą internetowej wyszukiwarki. Ponadto obieg spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej odbywał się będzie elektronicznie. Dostęp do systemu CEIDG będzie możliwy poprzez platformę ePUAP.

W ramach realizacji projektu zostaną uruchomione m.in następujące usługi on-line:

– możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji;

– informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG;

– wyszukiwarka przedsiębiorstw wg różnych kryteriów wyszukiwania: nazwa, numer NIP, REGON, KRS;

– informacja o przedsiębiorcach-osobach fizycznych.

Informacje: www.mg.gov.pl