Od 1 lutego 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnie świadczy usługę kompleksowego odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabno.

W ramach umowy ZGK w Jedwabnie realizuje następujący zakres zadań:

  • odbiera odpady zmieszane i segregowane od mieszkańców,
  • odbiera odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny od mieszkańców,
  • prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jedwabnie.

Realizacja usługi obejmuje okres do końca grudnia 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów jest na bieżąco aktualizowany i dostępny w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w menu po prawej stronie.