9 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się spotkanie lokalnych liderów, w celu ustalenia Kalendarza Imprez Gminy Jedwabno na rok 2017. W spotkaniu udział wzięli sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń oraz osoby zainteresowane działaniami podejmowanymi na gruncie lokalnym.

Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania przez Wójta Gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka roku 2016 w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, jak również podziękowania za aktywną współpracę z GOK Jedwabno i Gminą Jedwabno podjętą przez podmioty przy Dożynkach Powiatu Szczycieńskiego, które odbyły się w roku ubiegłym w Jedwabnie.

Dzięki wspólnej rozmowie, ustalono daty najważniejszych uroczystości gminnych oraz festynów wiejskich w sezonie letnim w roku 2017. Uzgodniono kiedy odbędą się m.in. Świętojanki w Nartach, Dni Jedwabna 2017, Dni Szuci, Święto Chleba w Jedwabnie, Fiesta Kartofella w Szuci, Festiwal Folklorystyczny 2017 w Jedwabnie oraz tradycyjne już na terenie gminy festyny w: Lipnikach, Witowie, Piduniu, Rekownicy, Waplewie, Burdągu, Nartach, oraz Brajnikach. Informacje uzyskane od uczestników spotkania, wykorzystane zostaną w celu wydania ulotki informacyjnej oraz Kalendarza Imprez Gminy Jedwabno na rok 2017 w wersji elektronicznej na stronie www.jedwabno.pl.