W piątkowy wieczór, 30 grudnia 2016 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. A mianowicie, odbyła się promocja publikacji pn. ?Kronika Kościoła i Parafii Rzymskokatolickiej w Jedwabnie?.

Publikacja to kronika ukazująca historię Kościoła i Parafii pod wezwaniem św. Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej. Ukazała się staraniem Parafii Rzymskokatolickiej w Jedwabnie, Gminy Jedwabno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie. Wielu odnajdzie na stronach publikacji siebie, pośród wydarzeń tam opisanych i w nieżyjących, a bliskich sercu osobach.

Spotkanie poprowadzili wspólnie ks. prał. Roman Lompa ? Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Jedwabnie, Sławomir Ambroziak – Wójt Gminy Jedwabno oraz Jarzy Pałasz ? Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. W promocji gościnnie wziął udział ks. prał. Józef Dziwik, który w latach 1965-1972 był wikariuszem w parafii Jedwabno. Obecność i zabranie głosu przez księdza prał. Dziwika, spowodowały, że niejednemu uczestnikowi piątkowego spotkania zakręciła się łezka w oku. Jest to ksiądz, którego pobyt w parafii bardzo miło wspominają do tej pory starsi mieszkańcy Gminy Jedwabno. Nie obyło się również bez zaśpiewania na stojąco dla księdza prał. Dziwika gromkiego ?Sto lat?!

Podczas spotkania promocyjnego, Sławomir Ambroziak przedstawił i omówił treść kroniki. Natomiast Danuta Orzołek ? Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie, odczytała fragmenty kroniki. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Parafialny Zespół Wokalny, działający pod kierunkiem Tomasza Banula. Zakończeniem tak udanego wieczoru był smaczny poczęstunek, przygotowany przez Parafialny Zespół CARITAS.

Wiele pracy w wydanie publikacji, zbieranie materiałów, przeprowadzanie wywiadów, tłumaczenia, przepisywanie oraz przygotowywanie do druku treści włożyli parafianie, mieszkańcy oraz osoby zaprzyjaźnione z Gminą Jedwabno. Zdjęcia do kroniki wykonali Mateusz Arbatowski, Jerzy Niksa, Sławomir Ambroziak, Arkadiusz Dziczek oraz tygodnik ?Kurek Mazurski?. Zbiory pocztówek i zdjęć udostępnili Sławomir Ambroziak, Marianna Biernacka, Włodzimierz Pieńkosz, Danuta Bogucka, Jan Brzozowski, Józef Maciejczuk, Jan Maciejczuk oraz Mieczysław Rawski. Korekty tekstów dokonali Sławomir Ambroziak, Danuta Orzołek, Irena Cytruk oraz Joanna Żmijewska. Publikacja została dofinansowana przez Gminę Jedwabno, w ramach projektu pn. ?Ochrona Lokalnych Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wydanie książki ukazującej historię i tradycje Kościoła oraz Parafii Św. Józefa w Jedwabnie?, zrealizowanego przez Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Józefa w Jedwabnie.