Zarządzenie Wójta Gminy Jedwabno w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na powierzeniu realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wynik-konkursu