Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Spółka z o.o. w organizacji

zatrudni KIEROWCÓW z uprawnieniami prawo jazdy kat. C.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

  1. Posiadanie prawo jazdy kat. C,
  2. Komunikatywność,
  3. Dyspozycyjność,
  4. Kultura osobista,
  5. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert

do pok. nr 32 w Urzędzie Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2

do 21 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Do oferty należy załączyć CV oraz kopie dokumentów

potwierdzających  wymagane kwalifikacje i posiadane wykształcenie.