25 sierpnia 2016 r. umowy z Marszałkiem Województwa Panem Gustawem Markiem Brzezinem podpisał Wójt Gminy Jedwabno pan Sławomir Ambroziak wraz ze Skarbnik Gminy Panią Wiolettą Gil.

Do podziału z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą już niedługo remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne. Dwie umowy dotyczą poprawy stanu dróg w gminie Jedwabno:

1. ?Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn ? Prejłowo ? Grzegrzółki ? Grom ? Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)?. Celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1464N w km. 46+400 do 48+200 w miejscowości Nowy Dwór poprzez budowę 1.800 m. drogi łączącej miejscowości Nowy Dwór i Dzierzki.

2. ?Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo?. Celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo poprzez przebudowę 825 m. drogi.

O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ? 317, z czego zawarto 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km. dróg gminnych, 105 km. dróg powiatowych oraz blisko 13 km. dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region.