Nadchodzący okres zimowy jest jak zwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych, dla których ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą pokonać i załagodzić kłopoty bytowe.

Aby umożliwić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko ? mazurskiego od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.  funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko ? Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/prowadzone_rejestry_w_urzedzie/18072011rejestrmiejscnoclegowych

dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa. Również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) w zakładce polityka społeczna/bezdomność, znajdują się aktualne dane placówek działających na rzecz osób bezdomnych oraz numery infolinii w poszczególnych województwach.