bocian_PagowskiegoRolnik, jego małżonka czy członek rodziny, będzie mógł starać się o 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, np. na świadczenie usług czy handel. Nabór wniosków zapowiedziano na pierwszy kwartał 2017 r.

Pieniądze będą pochodziły z poddziałania ?Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy planowany jest na I kwartał 2017 r.

Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana rolnikowi, jego żonie czy innemu członkowi rodziny pod warunkiem, że tzw. wielkość ekonomiczna gospodarstwa (czyli wyrażona w euro roczna produkcja gospodarstwa – PAP) nie przekracza 15 tys. euro. Takie wsparcie będzie też mogła dostać osoba, która na trwale przekaże swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyznawana będzie w postaci premii w wysokości 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na działalność usługową np. usługi transportowe, gastronomiczne czy sprzedaż hurtową i detaliczną. Będzie też można postawić budynki, zmodernizować istniejące, kupić maszyny i inne urządzenia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest to, że działalność gospodarczą będzie można podjąć w miejscowościach należących do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Podobny program realizowano w ramach poprzedniego PROW na lata 2007-2013. Powstało dzięki temu ok. 38 tys. nowych miejsc pracy na wsi. ARiMR od 2008 r. ogłosiła cztery nabory przeznaczone dla rolników i ich rodzin (2008-2011) oraz cztery – dla pozostałych mieszkańców wsi (w latach 2009-2013). Wsparcie dla dla rolników wynosiło wtedy również do 100 tys. zł.

Z danych ARiMR wynika, że najwięcej nowych miejsc pracy powstało w usługach dla gospodarstw rolnych oraz i ludności. Były to zakłady fryzjerskie, warsztaty samochodowe, sklepy, usługi geodezyjne, pensjonaty.

Źródło informacji: http://www.rp.pl/Rolnicy/307289923-Od-2017-r-100-tys-zl-na-dzialalnosc-pozarolnicza.html#ap-2

PROW-2014-2020-logo-kolor