Powiat Szczycieński wspólnie z Gminą Jedwabno realizuje zadanie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 1633N, poprzez budowę chodnika na 400-metrowym odcinku drogi prowadzącym od centrum miejscowości Burdąg w kierunku Jedwabna. Jest to dla pieszych bardzo niebezpieczny odcinek drogi, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów . Koszt realizacji inwestycji wyniesie łącznie 77,000.00 zł.

 

IMG_8033