Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, w tym agroturystycznych (do 5 pokoi) 
do udziału w V edycji konkursu
?Ogród Przyjazny Rodzinie i Turystom”

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej zaaranżowanego przydomowego ogrodu w gospodarstwach rolnych, w tym agroturystycznych (do 5 pokoi) na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia z opisem ogrodu (do pobrania poniżej) oraz 4 zdjęć, przedstawiających zgłaszany ogród z różnych perspektyw. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich trzech edycji.

 

Do pobrania:
Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu

 

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 10 czerwca 2016 r. pocztą na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91
10-356 Olsztyn
Sekcja WGD i Agroturystyki

lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Szczegółowych informacji udziela:
Marta Bieciuk
starszy specjalista Sekcji WGD i Agroturystyki W-MODR w Olsztynie
tel. 89 526 44 39 wew. 49