Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XXI edycję konkursu:
?Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2016?, w kategorii wsi
Karty zgłoszeń należy przesłać do 15 kwietnia 2016 r. pocztą tradycyjną.
W imieniu Organizatorów wszystkim uczestnikom życzę powodzenia w konkursie.

Pełne informacje dostępne na stronie: http://zgwm.pl/main.php?fid=482&pg=8&pg2=87&id_lang=0