Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie plastycznym „Kolorowa Zima”. Zadaniem Konkursu było przedstawienie zimy w dowolnej formie plastycznej. Wpłynęło 64 prace, nadal trwa ich ewidencja.
W wyniku pierwszego przeglądu prac organizator konkursu postanowił dokonać poniższych zmian w regulaminie:

§5 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie do 29 stycznia 2016 komisja wyłoni zwycięskie prace w czterech przedziałach wiekowych:

grupa wiekowa 0-6 lat
grupa wiekowa 7-11 lat
grupa wiekowa 12-15 lat
grupa wiekowa 16+

6. Termin ogłoszenia wyników, uroczystego wręczenia nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 05.02.2016 r., o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.

Zapraszamy! Zaglądajcie również na naszą stronę oraz na Facebooka.