W dniu 16-17 listopada 2015 r. odbędzie się akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Jedwabno (np. zużyty sprzęt AGD, komputery, itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble).
Odpady po uprzednim zgłoszeniu należy wystawić dzień wcześniej (wieczorem) przed posesję lub w miejscu z dogodnym dojazdem dla odbiorcy.
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 6 listopada 2015 r. (piątek) pod numerem tel. 89/6213045 wew. 21 lub osobiście do Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój nr 6.
Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres odbioru odpadów oraz numer telefonu kontaktowego.